1. Informacje ogólne
1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonujacego pod adresem url: goloka.com.pl
2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: GOLOKA Piotr Staskiewicz ul. Krótka 3b 05-503 Wola Golkowska
3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: biuro@goloka.com.pl
4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w nastepujacych celach:
o Prowadzenie newslettera
o Obsluga zapytan przez formularz
o Przygotowanie, pakowanie, wysylka towarów
o Realizacja zamówionych uslug
6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o uzytkownikach i ich zachowaniu w nastepujacy sposób:
1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostaja wprowadzone do systemów Operatora.
2. Poprzez zapisywanie w urzadzeniach koncowych plików cookie (tzw. "ciasteczka").


2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora
1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych sa chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzieki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostaja zaszyfrowane w komputerze uzytkownika i moga byc odczytane jedynie na docelowym serwerze.
2. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególnosci oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.


3. Hosting
1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: inna firma


4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych
1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywac Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jesli bedzie to niezbedne do wykonania zawartej z Toba umowy lub do zrealizowania obowiazków ciazacych na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
o firma hostingowa na zasadzie powierzenia
o kurierzy
2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dluzej, niz jest to konieczne do wykonania zwiazanych z nimi czynnosci okreslonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowosci). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie beda przetwarzane dluzej niz przez 3 lata.
3. Przysluguje Ci prawo zadania od Administratora:
o dostepu do danych osobowych Ciebie dotyczacych,
o ich sprostowania,
o usuniecia,
o ograniczenia przetwarzania,
o oraz przenoszenia danych.
4. Przysluguje Ci prawo do zlozenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie bedzie moglo byc wykonane w przypadku istnienia waznych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzednych wobec Ciebie interesów, praw i wolnosci, w szczególnosci ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczen.
5. Na dzialania Administratora przysluguje skarga do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbedne do obslugi Serwisu.
7. W stosunku do Ciebie moga byc podejmowane czynnosci polegajace na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu swiadczenia uslug w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezposredniego.
8. Dane osobowe nie sa przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, ze nie przesylamy ich poza teren Unii Europejskiej.


5. Informacje w formularzach
1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez uzytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostana one podane.
2. Serwis moze zapisac informacje o parametrach polaczenia (oznaczenie czasu, adres IP).
3. Serwis, w niektórych wypadkach, moze zapisac informacje ulatwiajaca powiazanie danych w formularzu z adresem e-mail uzytkownika wypelniajacego formularz. W takim wypadku adres e-mail uzytkownika pojawia sie wewnatrz adresu url strony zawierajacej formularz.
4. Dane podane w formularzu sa przetwarzane w celu wynikajacym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obslugi zgloszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji uslug itp. Kazdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on sluzy.


6. Logi Administratora
1. Informacje zachowaniu uzytkowników w serwisie moga podlegac logowaniu. Dane te sa wykorzystywane w celu administrowania serwisem.


7. Istotne techniki marketingowe
1. Operator stosuje analize statystyczna ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedziba w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej uslugi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usluga bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urzadzeniu koncowym uzytkownika. W zakresie informacji o preferencjach uzytkownika gromadzonych przez siec reklamowa Google uzytkownik moze przegladac i edytowac informacje wynikajace z plików cookies przy pomocy narzedzia: https://www.google.com/ads/preferences/


8. Informacja o plikach cookies
1. Serwis korzysta z plików cookies.
2. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowia dane informatyczne, w szczególnosci pliki tekstowe, które przechowywane sa w urzadzeniu koncowym Uzytkownika Serwisu i przeznaczone sa do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawieraja nazwe strony internetowej, z której pochodza, czas przechowywania ich na urzadzeniu koncowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczajacym na urzadzeniu koncowym Uzytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskujacym do nich dostep jest operator Serwisu.
4. Pliki cookies wykorzystywane sa w nastepujacych celach:
1. utrzymanie sesji uzytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzieki której uzytkownik nie musi na kazdej podstronie Serwisu ponownie wpisywac loginu i hasla;
2. realizacji celów okreslonych powyzej w czesci "Istotne techniki marketingowe";
5. W ramach Serwisu stosowane sa dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stale" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" sa plikami tymczasowymi, które przechowywane sa w urzadzeniu koncowym Uzytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wylaczenia oprogramowania (przegladarki internetowej). "Stale" pliki cookies przechowywane sa w urzadzeniu koncowym Uzytkownika przez czas okreslony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usuniecia przez Uzytkownika.
6. Oprogramowanie do przegladania stron internetowych (przegladarka internetowa) zazwyczaj domyslnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urzadzeniu koncowym Uzytkownika. Uzytkownicy Serwisu moga dokonac zmiany ustawien w tym zakresie. Przegladarka internetowa umozliwia usuniecie plików cookies. Mozliwe jest takze automatyczne blokowanie plików cookies Szczególowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przegladarki internetowej.
7. Ograniczenia stosowania plików cookies moga wplynac na niektóre funkcjonalnosci dostepne na stronach internetowych Serwisu.
8. Pliki cookies zamieszczane w urzadzeniu koncowym Uzytkownika Serwisu wykorzystywane moga byc równiez przez wspólpracujace z operatorem Serwisu podmioty, w szczególnosci dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedziba w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedziba w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedziba w USA).


9. Zarzadzanie plikami cookies - jak w praktyce wyrazac i cofac zgode?
1. Jesli uzytkownik nie chce otrzymywac plików cookies, moze zmienic ustawienia przegladarki. Zastrzegamy, ze wylaczenie obslugi plików cookies niezbednych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczenstwa, utrzymania preferencji uzytkownika moze utrudnic, a w skrajnych przypadkach moze uniemozliwic korzystanie ze stron www
2. W celu zarzadzania ustawienia cookies wybierz z listy ponizej przegladarke internetowa, której uzywasz i postepuj zgodnie z instrukcjami:
o Edge
o Internet Explorer
o Chrome
o Safari
o Firefox
o Opera
Urzadzenia mobilne:
o Android
o Safari (iOS)
o Windows Phone
Niniejszy wzór polityki zostal wygenerowany bezplatnie, w celach informacyjnych, w oparciu o nasza wiedze, branzowe praktyki i przepisy prawa obowiazujace na dzien 2018-08-14. Zalecamy sprawdzenie wzoru polityki przed uzyciem jej na stronie. Wzór opiera sie na najczesciej wystepujacych na stronach internetowych sytuacjach, ale moze nie odzwierciedlac pelnej i dokladnej specyfiki Twojej strony www. Przeczytaj uwaznie wygenerowany dokument i w razie potrzeb dostosuj go do Twojej sytuacji lub zasiegnij porady prawnej. Nie bierzemy odpowiedzianosci za skutki poslugiwania sie tym dokumentem, poniewaz tylko Ty masz wplw na to, czy wszystkie informacje w nim zawarte sa zgodne z prawda. Zwróc takze uwage, ze Polityka Prywatnosci, nawet najlepsza, jest tylko jednym z ekmentów Twojej troski o dane osobowe i prywatnosc uzytkownika na stronie www.